Βήμα 1. Παρακαλώ επιλέξτε τη περιοχή για την οποία θα θέλατε τη πρόγνωση!
Βήμα 2. Παρακαλώ επιλέξτε το τύπο της πρόγνωσης.
Τρέχουσες συνθήκες Τρέχουσες συνθήκες και 3 μέρες πρόγνωση
Βημα 3. Παρακαλώ επιλέξτε την εμφάνιση.
Χρώμα υποβάθρου: Χρώμα κειμένου:
Βημα 4. Προεπισκόπηση
Βήμα 5. Αντιγράψτε το παρακάτω κώδικα στο site σας!